För företag

Eftersom Fastighetsakademin ägs av ett 60-tal fastighetsbolag är utbildningarna verklighetsförankrade och konkreta för att garantera att studenten får de praktiska och teoretiska kunskaper som krävs. För att våra studenter ska vara fullfjädrade vid examen, ingår förutom en stor del teoretisk undervisning även LIA-praktik som en obligatorisk del i samtliga YH-utbildningar. Med LIA praktik kan du som företag säkra din framtida kompetensförsörjning och samtidigt finna nya medarbetare. Våra studenter står redo med färsk kunskap, nya infallsvinklar och stort engagemang.

Har du några frågor eller funderingar?

Ring oss på 031-734 11 60 eller mejla info@fastighetsakademin.se