Juridikpaket

Kompetensutveckling inom juridiken Kompetensutveckling inom juridiken

Juridikpaketet innefattar grundläggande juridik, hyresrätt samt entreprenadrätt.

Fastighetsägande och fastighetsförvaltning omges av omfattande lagstiftning, föreskrifter och regler som påverkar det dagliga arbetet. Här rekommenderar vi att börja med kursen Juridik. Här kommer du få en förståelse för den svenska rättsordningens grundläggande uppbyggnad samt kunskap om grundläggande begrepp, regler och principer inom de rättsområden som är centrala för fastighetsbranschen, d.v.s. avtalsrätt, köprätt, fastighetsrätt, entreprenadrätt, skadeståndsrätt, försäkringsrätt samt översiktlig arbetsrätt.

 

Nästa steg är en kurs i Hyresrätt. Här kommer du att få goda kunskaper om rättsregler avseende hyra av bostadslägenheter och lokaler enligt 12 kapitlet i Jordabalken samt rättsregler i hyresförhandlingslagen som styr det kollektiva förhandlingssystemet. Efter kursen har du och dina medarbetare förutsättningar för att kunna bedöma rättigheter och skyldigheter avseende nyttjanderätt till fast egendom, särskilt vid upplåtelse av bostäder och lokaler. Utöver det även kunskaper om det kollektiva hyressättningssystemet.

 

Sista steget i juridikens underbara värld är Upphandling och entreprenadjuridik. Här får du kunskap om konsultavtal inom fastighets- och byggbranschen, olika upphandlings- och entreprenadformer jämte användningsområden och bestämmelser. Kursen ger förutsättningar för att självständigt kunna upphandla konsulter och general- och totalentreprenader avseende mindre om- och tillbyggnader.

Information

Ansökan: Ansökan är öppen
Studieform: På plats
Plats: På Fastighetsakademin
Adress: J A Wettergrensgata 14, Västra Frölunda
Intresseanmälan företagsanpassade utbildningar

Kursöversikt

Juridik

Under kursen får du mycket ingående kunskaper om de avsnitt i rättsordningen som är av väsentlig betydelse för fastighetsägande och fastighetsförvaltande företag. Genom kursen skapas förståelse för den svenska rättsordningens grundläggande uppbyggnad samt kunskap om grundläggande begrepp, regler och principer inom de rättsområden som är centrala för fastighetsbranschen, d.v.s. avtalsrätt, köprätt, fastighetsrätt, entreprenadrätt, skadeståndsrätt, försäkringsrätt, arbetsrätt samt hantering av personuppgifter. Kunskaperna ska leda till att du ska kunna bedöma rättigheter, skyldigheter och risker i fråga om näringsverksamhet gentemot såväl enskilda som företag.

Hyresrätt

Kursen rymmer avancerade kunskaper om rättsregler avseende hyra av bostadslägenheter och lokaler enligt 12 kapitlet i Jordabalken samt rättsregler i hyresförhandlingslagen som styr det kollektiva förhandlingssystemet. Kursen bygger på tidigare kurs – Juridik. Kunskaperna ska leda till att du ska kunna bedöma rättigheter och skyldigheter avseende nyttjanderätt till fast egendom och särskilt vid upplåtelse av bostäder och lokaler. Vidare ska du ha mycket ingående kunskaper om det kollektiva hyressättningssystemet.

Upphandling och entreprenadjuridik

Kurser rymmer ingående kunskaper i upphandling av entreprenader. Du får kunskap om konsultavtal inom fastighets-/byggbranschen, olika upphandlings- och entreprenadformer jämte användningsområden och bestämmelser. Kunskaperna ska leda till att du självständigt kan upphandla konsulter och general- och totalentreprenader avseende om- och tillbyggnader. Efter avslutad kurs ska du även kunna biträda vid upphandling avseende nyproduktion av byggnader.

Har du några frågor eller funderingar?

Ring oss på 031-734 11 60 eller mejla info@fastighetsakademin.se