Byggnadsteknik och -fysik

 • Kursens syfte och mål

  Den studerande ska få kunskaper om byggnadsteknik, dimensioneringsprinciper avseende värme, fukt och laster. Den studerande ska vidare få kunskaper i byggnadstekniska förlopp, särskilt vad gäller värme- och fukttransport. Den studerande ska vidare erhålla kunskaper om fastställande av effekt- och energibehov för en byggnad. Kunskaperna ska leda till förståelse för hur byggnader är konstruerade och vilka krav som ställs med hänsyn taget till energianvändning.

 •  

  Efter avslutad kurs ska den studerande ha kunskaper om

  • – äldre och nyare byggnadsteknik

  • – olika grundläggningsmetoder

  • – stommar och stomkomplettering

  • – olika laster och dess påverkan på byggnader

  • – värmetransport och fuktmekanik

  • – vanligt förekommande byggnadsskador och orsaker till dessa

  • – begrepp och terminologi

 •  

  Efter avslutad kurs ska den studerande ha färdigheter i att

  • – beräkna effekt och energianvändning samt upprätta energibalans

  – mäta, beräkna och analysera fuktnivåer i luft och byggnadsmaterial

 

 

Samtliga tillfällen 2024 kl. 16-19:

 1. 19 mars

 2. 21 mars

 3. 26 mars

 4. 27 mars

 5. 9 april

 6. 11 april

 7. 16 april

 8. 18 april

 9. 23 april

 10. 25 april

Information

Fristående kurs: Byggnadsteknik och -fysik
Antal tillfällen: 10 tillfällen à 3 h
Plats: Fastighetsakademin, J A Wettergrensg. 14, Västra Frölunda
Pris: 13 000 kr
Start: Mars 2024
Info: Kontakta Dennis Hultman vid frågor, 0705 - 45 90 88
Anmälan fristående kurser

Har du några frågor eller funderingar?

Ring oss på 031-734 11 60 eller mejla info@fastighetsakademin.se