Elsäkerhet

Kursens syfte och mål

Kursen ska ge den studerande grundläggande förståelse för elteknikens principer och tillämpningar. Målet är att ge kunskaper om regler och standarder inom området samt att främja elsäkerhet och korrekt användning av mätteknik.

 

Efter avslutad kurs ska den studerande ha kunskaper om

– Gällande regler och standarder inom elteknik på ett övergripande plan

– Principer för elsäkerhet

– Grundläggande elmätteknik och tolkning av mätresultat

 

Efter avslutad kurs ska den studerande ha färdigheter i att

– Tillämpa regler och standarder vid installation och användning av elektriska system

– Utföra grundläggande mätningar och tolka mätresultat korrekt

– Implementera säkerhetsrutiner vid arbete med elanläggningar

Information

Fristående kurs: Elsäkerhet
Antal dagar: 2 heldagar
Plats: Fastighetsakademin, J A Wettergrensg. 14, Västra Frölunda
Info: Kontakta Dennis Hultman vid frågor, 0705 - 45 90 88
Anmälan fristående kurser

Har du några frågor eller funderingar?

Ring oss på 031-734 11 60 eller mejla info@fastighetsakademin.se