Fastighetsautomation

Kursens syfte och mål

Kursen Fastighetsautomation fokuserar på att ge deltagarna kunskaper och färdigheter inom reglerteknik, driftkort och funktionsbeskrivningar, programmering och SCADA, samt kommunikation och protokoll. Deltagarna kommer att lära sig om reglersystem, enheters kommunikation, programmering av styrenheter och olika nätverksprotokoll. Kursen syftar till att ge en bred förståelse och praktiska färdigheter inom fastighetsautomation.

 

Efter avslutad kurs ska den studerande ha kunskaper om

– Reglerteknik och reglersystem

– Statiska och dynamiska egenskaper hos reglersystem

– Principer och användning av PID-regulatorn

– Fastighetsautomation och dess komponenter

– Driftkort och flödesscheman

– Styrning av belysning

– SCADA och programmeringsprinciper

– Standardiserade nätverksprotokoll som Modbus, M-Bus, KNX, LonWorks och BACnet

– Trådlös teknik och IoT i fastighetsautomation

– IP-nätverk, gateways och cybersäkerhet för kommunikation i fastigheter.

 

Efter avslutad kurs ska den studerande ha färdigheter i att

– Tillämpa reglerteknik och reglersystem i praktiska situationer

– Förstå och tolka flödesscheman samt kommunicera med enheter inom fastighetsautomation

– Navigera och använda SCADA-system för övervakning och styrning av system

– Kommunicera effektivt med entreprenörer och tekniska förvaltare angående programmering och implementering av fastighetsautomation

– Arbeta med driftkort för fjärrvärmecentraler och luftbehandlingsaggregat

– Hantera IP-nätverk, gateways och säkerhetsaspekter för kommunikation inom fastigheter.

Information

Fristående kurs: Fastighetsautomation
Antal dagar: 8 heldagar
Plats: Fastighetsakademin, J A Wettergrensg. 14, Västra Frölunda
Info: Kontakta Dennis Hultman vid frågor, 0705 - 45 90 88
Anmälan fristående kurser

Har du några frågor eller funderingar?

Ring oss på 031-734 11 60 eller mejla info@fastighetsakademin.se