Fastighetsföretagande

Kursens mål och syfte

Den studerande ska få kunskaper om fastighetsföretagandets olika ingående delar och processer med särskild betoning på intäkter, drifts- och underhållskostnader.

 

Efter avslutad kurs ska den studerande ha kunskaper om

 • – olika typer av bolag och organisationer inom fastighetsbranschen

 • – olika typer av fastigheter, verksamheter och deras organisationsmodeller

 • – olika yrkesroller och arbetsuppgifter inom fastighetsföretagande

 • – nomenklatur, termer och begrepp inom fastighetsbranschen

 • – olika typer av nyttjanderättsformer till fast egendom

 • – intäkts- och kostnadsslag i fastighetsbranschen (IDUK)

 • – finansiella och driftrelaterade nyckeltal inom fastighetsföretagande

 • – dimensionering och planering avseende skötsel, drift och löpande underhåll

 • – olika typer av underhåll.

 

Efter avslutad kurs ska den studerande ha färdigheter i att

– bedöma, jämföra och analysera olika hyresintäkts-, drifts- och underhållsrelaterade nyckeltal.

 

Samtliga tillfällen 2024 kl. 16-19:

 1. 9 januari

 2. 11 januari

 3. 16 januari

 4. 18 januari

 5. 23 januari

 6. 25 januari

Information

Fristående kurs: Fastighetsföretagande
Antal tillfällen: 6 tillfällen à 3 h
Pris: 7 800 kr
Plats: Fastighetsakademin, J A Wettergrensg. 14, Västra Frölunda
Start: Januari 2024
Info: Kontakta Dennis Hultman vid frågor, 0705 - 45 90 88
Anmälan fristående kurser

Har du några frågor eller funderingar?

Ring oss på 031-734 11 60 eller mejla info@fastighetsakademin.se