Företagsekonomi

Kursens syfte och mål

Den studerande ska få kunskaper i företagsekonomi med särskild inriktning mot företag i

fastighetsbranschen, avseende bl.a. redovisningsprinciper, driftsrelaterade och finansiella

nyckeltal och kostnadsstyrning.

 

Efter avslutad kurs ska den studerande ha kunskaper om

– om företagets omvärld och villkor

– affärsidé och affärsplaner

– företagsformer samt organisationstyper

– ekonomiska begrepp

– olika intäkts- och kostnadsslag

– täckningsbidrag och andra kalkylmodeller

– redovisning och redovisningsprinciper

– kalkylmässig och bokföringsmässiga avskrivningar

– komponentavskrivning

– resultat- och likviditetsbudget

– resultat- och balansräkning

– nyckeltal och nyckeltalsanalyser

 

Efter avslutad kurs ska den studerande ha färdigheter i att

– upprätta resultat- och likviditetsbudget

– kontera, bokföra löpande affärshändelser

– upprätta enklare bokslut

– förstå och använda nyckeltal för ekonomistyrning

 

Samtliga tillfällen 2024 kl. 16-19:

  1. 30 januari

  2. 1 februari

  3. 6 februari

  4. 8 februari

  5. 20 februari

  6. 22 februari

  7. 27 februari

  8. 29 februari

Information

Fristående kurs: Företagsekonomi
Antal tillfällen: 8 tillfällen à 3 h
Plats: Fastighetsakademin, J A Wettergrensg. 14, Västra Frölunda
Pris: 10 400 kr
Start: Januari 2024
Info: Kontakta Dennis Hultman vid frågor, 0705 - 45 90 88
Anmälan fristående kurser

Har du några frågor eller funderingar?

Ring oss på 031-734 11 60 eller mejla info@fastighetsakademin.se