Installationsteknik

Kursens syfte och mål
Den studerande ska få kunskaper om inneklimatets betydelse för brukare och byggnad med hänsyn taget till miljö-, hälso- och energiaspekter. Kursen ska vidare ge kunskaper om värme- och ventilationssystemens samt elsystems uppbyggnad, funktion och drift.

 

Efter avslutad kurs ska den studerande ha kunskaper om
– inomhusklimat och termisk komfort
– funktionskrav på värme- och ventilationssystem
– uppvärmning av byggnader, värmeöverföring och värmeåtervinning
– fuktig luft och Mollierdiagram
– olika typer av luftbehandlingssystem
– dimensionering av ventilationssystem
– dimensionering av radiatorsystem
– 3-fassystem i allmänna fastigheter
– elmätteknik
– elmotorers huvud- och styrkrets
– elmotorers märkskylt

 

Efter avslutad kurs ska den studerande ha färdigheter i att
– prognostisera och bevaka faktisk energianvändning i byggnader
– mäta spänning och ström i elmotorkretsar
– tolka märkskyltar

 

Samtliga tillfällen 2023 kl.16-19:

  1. 2 maj

  2. 4 maj

  3. 9 maj

  4. 11 maj

  5. 16 maj

  6. 17 maj

  7. 23 maj

  8. 25 maj

Information

Fristående kurs: Installationsteknik
Antal tillfällen: 8 tillfällen à 3 h
Plats: Fastighetsakademin, J A Wettergrensg. 14, Västra Frölunda
Pris: 10 400 kr
Start: Maj 2023
Info: Kontakta Dennis Hultman vid frågor, 0705 - 45 90 88
Anmälan fristående kurser

Har du några frågor eller funderingar?

Ring oss på 031-734 11 60 eller mejla info@fastighetsakademin.se