Investeringskalkylering

Kursens syfte och mål

Den studerande ska få kunskaper i lönsamhetsbedömning inför investeringar.

 

Efter avslutad kurs ska den studerande ha kunskaper om

  • – de modeller och metoder som ligger till grund för lönsamhetsberäkningar

  • – för- och nackdelar med respektive metod med särskild betoning på osäkerhetsfaktorer

  • – kalkylräntor och vad som påverkar den

  • – olika typer av investeringars livslängder/avskrivningstider.

 

Efter avslutad kurs ska den studerande ha färdigheter i att

  • – självständigt kunna välja för ändamålet lämpliga kalkylmetoder

  • – självständigt kunna upprätta investeringskalkyler och under givna förutsättningar fastställa lönsamheten.

 

Samtliga tillfällen 2024 kl. 16-19:

  1. 5 mars

  2. 7 mars

  3. 12 mars

  4. 14 mars

Information

Fristående kurs: Investeringskalkylering
Antal tillfällen: 4 tillfällen à 3h
Plats: Fastighetsakademin, J A Wettergrensg. 14, Västra Frölunda
Pris: 5 200 kr
Start: Mars 2024
Info: Kontakta Dennis Hultman vid frågor, 0705 - 45 90 88
Anmäl dig till fristående kurs

Har du några frågor eller funderingar?

Ring oss på 031-734 11 60 eller mejla info@fastighetsakademin.se