Juridik

Kursens syfte och mål

Den studerande ska få kunskaper om de avsnitt i rättsordningen som är av väsentlig betydelse

för fastighetsägande och fastighetsförvaltande företag. Genom kursen ska den studerande få

förståelse för den svenska rättsordningens grundläggande uppbyggnad samt kunskap om

grundläggande begrepp, regler och principer inom de rättsområden som är centrala för

fastighetsbranschen, d.v.s. avtalsrätt, köprätt, fastighetsrätt, skadeståndsrätt och

försäkringsrätt. Kunskaperna ska leda till att den studerande ska kunna bedöma rättigheter,
skyldigheter och risker i fråga om näringsverksamhet gentemot såväl enskilda som företag.

 

Efter avslutad kurs ska den studerande ha kunskaper om

– den svenska rättsordningens uppbyggnad

– rättens indelning i olika rättsområden

– regler, begrepp och principer inom avtalsrätt, köprätt, fastighetsrätt, entreprenadrätt,

skadeståndsrätt, försäkringsrätt, arbetsrätt samt hantering av personuppgifter

– rättskällor som lagtext, rättsfall och litteratur för att lösa juridiska problem inom nämnda

rättsområden.

 

Efter avslutad kurs ska den studerande ha färdigheter i att

– identifiera juridiska problem och frågeställningar

– identifiera de rättsområden som en problemställning hänför sig till

– på ett tillfredsställande sätt lösa enklare problemställningar inom ovan angivna

rättsområden samt i skrift föreslå och formulera lösningar

– upprätta enklare juridiska dokument

– läsa, tolka och analysera rättsfall.

 

Samtliga tillfällen 2023 kl. 16-19:

  1. 19 september

  2. 21 september

  3. 26 september

  4. 28 september

  5. 3 oktober

  6. 5 oktober

  7. 10 oktober

  8. 12 oktober

  9. 17 oktober

  10. 19 oktober

Information

Fristående kurs: Juridik
Antal tillfällen: 10 tillfällen à 3h
Plats: Fastighetsakademin, J A Wettergrensg. 14, Västra Frölunda
Pris: 13 000 kr
Start: September 2023
Info: Kontakta Dennis Hultman vid frågor, 0705 - 45 90 88
Anmälan fristående kurser

Har du några frågor eller funderingar?

Ring oss på 031-734 11 60 eller mejla info@fastighetsakademin.se