Juridik

Kursen är för dig som kommer i kontakt med juridiska frågeställningar. Efter kursen har du nödvändiga kunskaper och färdigheter för att förstå och skapa avtal.

 

Kursens  mål

I kursen kommer du att få kunskaper om de avsnitt i rättsordningen som är av väsentlig betydelse för fastighetsägande och fastighetsförvaltande företag. Du kommer att få förståelse för den svenska rättsordningens grundläggande uppbyggnad samt kunskap om grundläggande begrepp, regler och principer inom de rättsområden som är centrala för fastighetsbranschen, d.v.s. avtalsrätt, köprätt, fastighetsrätt, skadeståndsrätt och försäkringsrätt. Efter kursen kan du bedöma rättigheter, skyldigheter och risker i fråga om näringsverksamhet gentemot såväl enskilda som företag.

 

Efter avslutad kurs har du kunskaper om

– den svenska rättsordningens uppbyggnad

– rättens indelning i olika rättsområden

– regler, begrepp och principer inom avtalsrätt, köprätt, fastighetsrätt, entreprenadrätt,

skadeståndsrätt, försäkringsrätt, arbetsrätt samt hantering av personuppgifter

– rättskällor som lagtext, rättsfall och litteratur för att lösa juridiska problem inom nämnda

rättsområden.

 

Efter avslutad har du färdigheter i att

– identifiera juridiska problem och frågeställningar

– identifiera de rättsområden som en problemställning hänför sig till

– på ett tillfredsställande sätt lösa enklare problemställningar inom ovan angivna

rättsområden samt i skrift föreslå och formulera lösningar

– upprätta enklare juridiska dokument

– läsa, tolka och analysera rättsfall.

 

Samtliga tillfällen 2024 kl. 16-19:

  1. 17 september

  2. 19 september

  3. 24 september

  4. 26 september

  5. 1 oktober

  6. 3 oktober

  7. 8 oktober

  8. 10 oktober

  9. 15 oktober

  10. 17 oktober

Information

Fristående kurs: Juridik
Alternativ 1: 10 tillfällen à 3 h
Alternativ 2: Skräddarsytt för ditt företag
Plats: Fastighetsakademin, J A Wettergrensg. 14, Västra Frölunda
Pris: 16 450 kr
FABUR-pris: 13 980 kr
Info: Kontakta Dennis Hultman vid frågor, 0705 - 45 90 88
Anmäl dig idag!

Google-recensioner

Spana in alla Google-recensioner

Har du några frågor eller funderingar?

Ring oss på 031-734 11 60 eller mejla info@fastighetsakademin.se