Projektledning

Kursens syfte och mål

Den studerande ska få djupa kunskaper om projektverksamhet i fastighetsbranschen, med utgångspunkt både ur praktiska tillämpningar och de standarder som finns inom ISO, IPMA och PMI, avseende både metodkompetens och beteendekompetens. Kursen bygger på tidigare kurs – Fastighetsföretagande.

Kunskaperna ska leda till att den studerande kan ansvara för att ett projekts mål uppnås genom att organisera, koordinera och följa upp planering och genomförande, ansvara för styrning och administrationen av projektet, ha budgetansvar och följa upp projektets kostnader samt uppmärksamma avvikelser gällande tid, pengar och kvalitet.

 

Efter avslutad kurs ska den studerande ha kunskaper om

 • – projekt som arbetsform

 • – förväntningar och krav som ställs på en projektledare

 • – projektmodeller (roller, faser, beslut och dokument)

 • – ISO 21500 Vägledning för projektledning

 • – certifiering enligt IPMA och PMI

 • – projektplaneringscykeln

 • – riskanalys

 • – hur en grupps sammansättning och utveckling påverkar projektet

 • – återkoppling som verktyg

 • – konflikthantering

 

Efter avslutad kurs ska den studerande ha färdigheter i att

 • – använda ett företags projektmodell

 • – planera ett projekt

 • – styra ett projekt

 • – avsluta ett projekt

 • – se och utveckla projektgruppen för att förbättra prestationen och samspelet i gruppen

 • – styra de resurser som krävs för att utföra projektarbetet.

 

Samtliga tillfällen 2023 kl. 16-19:

 1. 22 augusti

 2. 24 augusti

 3. 29 augusti

 4. 31 augusti

 5. 5 september

 6. 6 september

 7. 12 september

 8. 14 september

Information

Fristående kurs: Projektledning
Antal tillfällen: 8 tillfällen à 3h
Plats: Fastighetsakademin, J A Wettergrensg. 14, Västra Frölunda
Pris: 10 400 kr
Start: Augusti 2023
Info: Kontakta Dennis Hultman vid frågor, 0705 - 45 90 88
Anmälan fristående kurser

Har du några frågor eller funderingar?

Ring oss på 031-734 11 60 eller mejla info@fastighetsakademin.se