Hur kan fastighetsägare arbeta samhällsbyggande för att skapa socialt välmående bostadsområden? Men också arbeta med personalsäkerheten när våldskonflikter mellan kriminella uppstår?

 

Fastighetsägarnas Christina Heikel med Maria Wallin höll igår en workshop på Fastighetsakademin, tillsammans med privata och kommunala fastighetsbolag. Engagemanget är stort liksom behovet av nya nycklar för lägesbedömning samt kunskap om vilka insatser som har effekt i de olika lägena.

Har du några frågor eller funderingar?

Ring oss på 031-734 11 60 eller mejla info@fastighetsakademin.se