Rekrytering

Söker ditt företag nya medarbetare är vi gärna till hjälp och välkomnar inte bara branschens företag utan även rekryteringsbolag i behov av ”sommarpersonal”. Våra studenter är utmärka val på grund av deras ambitionsnivå och branschintresse. Välkommen att skicka platsannonser så marknadsför vi dessa i vårt intranät och på sociala medier. Vill du träffa våra studenter och presentera företaget, hålla en gästföreläsning eller anordna studiebesök? Om svaret är Ja, vänligen kontakta oss!

Rekrytering i fastighetsbranschen

Har du några frågor eller funderingar?

Ring oss på 031-734 11 60 eller mejla info@fastighetsakademin.se