YH-kurs Fastighetsautomation

Kort YH-kurs 12 veckor 30 Yh-poäng
Bidra till en hållbar utveckling som student på Fastighetsakademin Distans
Fastighetsakademin handplockar lärare direkt från fastighetsbranschen Studieperiod: 1 oktober - 19 december

Antagningsfrågor:

Tel: 031- 734 11 60

Distans + Kostnadsfri + CSN
Identifiera problem i tekniska system på Fastighetsakademin

Stora kostnadsbesparingar

Vår kurs ger dig de färdigheter du behöver för att styra och övervaka avancerade system, vilket hjälper fastighetsbranschen att nå klimatmålen och sänka energikostnaderna.

96% har anställning vid examen

Optimera energianvändningen

Lär dig att implementera AI-styrda system och digitala lösningar som optimerar energianvändningen. Bli en nyckelspelare i arbetet mot en hållbar framtid.

Skapa dig en framtid i fastighetsbranschen på Fastighetsakademin

Eftertraktad teknisk kompetens

Vår kurs förbereder dig för att möta den ökade efterfrågan på energieffektivisering och avancerad systemstyrning. Var med och forma framtidens energieffektiva byggnader.

Om utbildningen

Upptäck morgondagens möjligheter med vår kurs i Fastighetsautomation – den nyckelkompetens du behöver för att styra och övervaka fastighetssystem och därmed minska energianvändningen.

 

I en tid där fastighetsbranschen står för en betydande del av energikonsumtionen, är styrning och övervakning av byggnader avgörande för att nå Sveriges klimatmål och bidra till det globala miljöarbetet.

 

Under kursen får du djupgående insikter i avancerade system och digitala lösningar, inklusive AI-styrda system som värme, ventilation och kyla. Du lär dig att utnyttja dessa teknologiers fulla potential för att optimera och effektivisera energianvändningen, vilket inte bara sänker kostnader utan också bidrar till en hållbar framtid.

 

Denna kurs passar dig som

Denna kurs är utformad för att möta den växande efterfrågan på kvalificerad kunskap inom fastighetsautomation. Vi riktar oss till företag som vill uppgradera sina medarbetares färdigheter och till branschfolk som vill vara i framkant av klimat- och energieffektivisering. Kursen pågår under 12 veckor, med lektionspass eftermiddagar tisdagar och torsdagar. Totalt 30 YH-poäng som du kan ta del av när det passar dig då samtliga lektionspass spelas in. Genom att delta i kursen kommer du att utveckla teknisk kompetens som är avgörande för dagens och morgondagens energioptimerande åtgärder.

 

Efter kursen kommer du att känna dig trygg med att:

Reglerteknik & reglersystem: Förstå och tillämpa grundläggande och avancerade reglertekniker.

PID-regulatorer: Bemästra användningen av PID-regulatorer.

SCADA & programmering: Få insikt i SCADA-system och grundläggande programmeringsprinciper.

IP-nätverk & protokoll: Lär dig hantera nätverksprotokoll och IP-nätverk för fastighetsautomation.

 

Du kommer också ha praktiska färdigheter för att:

Tillämpa reglerteknik: Använda dina kunskaper i verkliga situationer.

Navigera SCADA-System: Övervaka och kontrollera styrsystem effektivt.

– Kommunicera: Samarbeta med entreprenörer och kollegor kring fastighetsautomation.

Hantera driftkort & flödesscheman: Arbeta med driftkort och tolka flödesscheman.

Säkra IP-nätverk: Hantera nätverk och säkerhetsaspekter inom fastighetskommunikation.

 

 

Information

Ansökan: Är öppen
Längd: Vecka 40 - 52, kl. 13- 16 tisdagar och torsdagar
Studieform: Distans
Nästa start: 1 oktober 2024
Studietakt: Halvfart, 50%
YH-poäng: 30 YH-poäng
Plats: På Fastighetsakademin
Adress: J A Wettergrens gata 14, Västra Frölunda
Avgift: Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till studiestöd från CSN.
Ansök idag!

Detaljer

Behörighet

Du är behörig att ansöka till kursen i Fastighetsautomation: 

 

Vi söker dig med minst 1 års yrkeserfarenhet inom tekniska system i fastigheter, exempelvis som energitekniker, fastighetstekniker, drifttekniker, teknisk förvaltare, installationstekniker eller liknande roller inom fastighetsbranschen och installationsbranschen eller närliggande bransch. Är du tveksam gällande behörighet hör av dig till oss.

 

Denna kurs är skräddarsydd för dig som vill jobba med fastighetsautomation. Med den snabba tekniska utvecklingen inom området, är det avgörande att ha erfarenhet av arbete med tekniska system i fastigheter eller motsvarande, samt en grundläggande kompetens inom fastighetsteknik och energihantering, för att kunna tillgodogöra sig kursen och nå de uppsatta lärandemålen.

 

Kursen syftar till att ge deltagarna de senaste kunskaperna och färdigheterna inom fastighetsautomation, för att effektivt kunna arbeta mot minskad energianvändning.

Ansökan

Så här ansöker du:

 

  1. Besök vår hemsida:

Gå till fastighetsakademin.se och klicka på ”Ansök idag” för önskad utbildning.

  1. Skapa din ansökan:

Du kommer att skickas vidare till yh-antagning.se och kan där skapa en ansökan.

  1. Lämna in ansökan:

Skicka in ansökan även om du saknar vissa handlingar. Du får påminnelser om att komplettera.

  1. Beskriv yrkeserfarenhet :

  Anmäl dig på yh-antagning.se under ”Händelser”. Formuläret görs digitalt och är till för att bekräfta och beskriva din yrkeserfarenhet.

  1. Skicka in formuläret:

Ansökan är färdig.

Kostnadsfri och CSN-berättigad

Utbildningen är helt kostnadsfri. Dessutom är utbildningen CSN-berättigad, vilket innebär att du kan få både lån och stöd från Centrala Studiestödsnämnden (CSN).

”Göteborgs Stad har antagit en energiplan som ska driva på åtgärder för att nå miljömålen i klimatet i miljö- och klimatprogrammet och en del i detta arbete är att sänka energianvändningen.”

Sebastian Hellman, Stadsfastighetsförvaltningen

arrow

Kontakta oss!

Har du några frågor eller funderingar?

Ring oss på 031-734 11 60 eller mejla info@fastighetsakademin.se