Diplomerad energispecialist

Boka din plats till
Diplomerad energispecialist

På 1 termin kan du med erfarenhet inom fastighetsbranschen skaffa dig eftraktad expertis för att möjliggöra energieffektiviserande insatser. 38 st tillfällen, tisdagar och torsdagar kl. 16.00–19.00. Nästa omgång startar den 13 augusti 2024. Priset är 39 500 kr exkl. moms för företag och 39 500 kr inkl. moms för privatpersoner. Kurslitteratur ingår.

 

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar i fastighetsbranschen och som vill vidareutbilda dig. Utbildningen kan med fördel kombineras med hel- eller deltidsjobb. Utbildningen vänder sig även till dig som har teknisk yrkeserfarenhet från andra branscher och vill byta yrkesbana.

 

Sänkt energianvändning i fokus
Utbildningen till Diplomerad energispecialist är skräddarsydd för dig som vill arbeta med energieffektiviserande och -optimerande insatser för att minska energianvändningen. Av Sveriges totala energianvändning står fastighetsbranschen för närmare 40 %. För att Sverige ska nå klimatmålen måste energianvändningen minskas med närmare 10 % till 2030, jämfört med 2020. Behovet och efterfrågan inom fastighetsbranschen av medarbetare med kompetens att optimera och effektivera energianvändningen är otroligt stort. Bara i Västsverige behövs det upp mot 500 nya medarbetare med den här kompetensen och det är nu!

 

Rollen energispecialist
Som energispecialist är du helt eller delvis ansvarig för fastigheters tekniska installationer, främst ventilation, värme, kyla med tillhörande styr- och övervakningssystem i syfte att reducera energianvändningen med bibehållen god inomhusmiljö. I jobbet ingår även planerat underhåll av tekniska installationer samt att projektleda underhållsprojekt. För att lyckas med det måste du förstå sambanden mellan byggnadens användning, konstruktion, energipåverkande faktorer, hyresgästkrav och ekonomi.

 

Arbetsmarknaden
Med specialiserade kunskaper och färdigheter inom energieffektivisering och -optimering kan du antingen jobba direkt i fastighetsbranschen eller inom installationsbranschen som levererar energitjänster till fastighetsbranschen. Oavsett vilket du väljer har du en ljus arbetsmarknad framför dig. Du får ett arbete som, utöver att ligga i den tekniska framkanten, gör verklig skillnad för klimatet. Om Sverige ska nå klimat- och miljömålen måste den samlade energianvändningen minska.

Information

Anmälan: Är öppen
Längd: 1 termin
Studieform: På plats
Nästa start: 13 augusti 2024
Plats: På Fastighetsakademin
Adress: J A Wettergrens gata 14, Västra Frölunda
Avgift: 39 500 kr
Anmälan Diplomerad energispecialist

Påbörja resan mot en spännande framtid i fastighetsbranschen.

arrow

Anmäl dig idag!

Kurser

Kursinnehåll

Byggnadsteknik, 10 lektionstillfällen

Du får kunskaper om byggnadsteknik och du lär dig identifiera och analysera byggnadstekniska problem. Vidare får du kunskap om hur värme och fukt påverkar byggnaden och inomhusklimatet. Du lär dig att upprätta en energibalans och ta fram förbättringsförslag för att minska energianvändningen och rangordna dem utifrån både ett tekniskt och ett ekonomiskt perspektiv.

Installationsteknik, 8 lektionstillfällen

Kursen bygger på kursen Byggnadsteknik. Efter kursen har du övergripande kunskap om tekniska installationssystemen i fastigheter. Kursen fokuserar särskilt på el-, värme-, ventilation- och kylssystemens uppbyggnad. Kunskaperna ska leda till att du självständigt ska kunna säkerställa att installerade system uppfyller kraven avseende en god kvalitet på inomhusklimatet.

Elsäkerhet, 4 tillfällen

I kursen kommer du att få kunskaper och förståelse för elteknikens principer och tillämpningar. Du kommer att få kunskap om regler och standarder samt att främja elsäkerhet och korrekt användning av mätteknik.

Fastighetsautomation, 8 lektionstillfällen

I kursen kommer du att få kunskaper och färdigheter inom reglerteknik, driftkort och funktionsbeskrivningar, programmering och SCADA, samt kommunikation och protokoll. Du kommer att lära dig om reglersystem, enheters kommunikation, programmering av styrenheter och olika nätverksprotokoll och efter kursen har du en bred förståelse och praktiska färdigheter inom fastighetsautomation.

Energioptimering, 8 lektionstillfällen

Målet med kursen är att du ska få kvalificerade kunskaper inom energioptimering och -effektivisering av byggnaders energiprestanda. Efter avslutad kurs besitter du kompetens för att leda och genomföra energieffektiviserings- och optimeringsprojekt med bibehållet gott inomhusklimat för både småhus, flerfamiljshus och lokalbyggnader. Kursen ger tillämpade kunskaper, färdigheter och kompetenser inom energioptimering och -effektivisering i byggnader samt driften av byggnadstekniska installationer. Du fårfår lära dig aktuella metoder och principer för energioptimering och -effektivisering, såsom smarta och uppkopplade system samt kompatibla system. Dessutom kommer kursen behandla AI, styr- och reglerteknik, fjärrstyrning, IoT och sensorer.

Har du några frågor eller funderingar?

Ring oss på 031-734 11 60 eller mejla info@fastighetsakademin.se