Elutbildning B-auktorisation

Kursens syfte och mål

Kursen syftar till att ge den studerande en grundläggande förståelse för principerna och tillämpningarna inom elteknik. Målet är att förmedla kunskaper om regler och standarder inom området samt att främja elsäkerhet och korrekt användning av mätteknik. Utbildningen omfattar både teoretiska och praktiska moment inom praktisk ellära och elkraftteknik, som uppfyller de teoretiska kraven enligt Elsäkerhetsverkets föreskrifter ELSÄK-FS 2017:4.

 

Efter avslutad kurs ska den studerande ha kunskaper om

– Samband mellan spänning, ström och resistans och mätning av olika storheter

– Ohms lagar och effektstyrning

– Parallella och kombinerade kretsar

– Likströmkretsar och växelströmkretsar

– TN-C-, TN-S-, TT- och IT-system

– Skyddsapparater och deras funktion

– Ritningar och elscheman

– Kontroll före ibruktagning och isolationsmätning

– Lagar, regler, föreskrifter och standarder inom elbranschen

– Elkvalitet och dess betydelse i elsystemet.

 

Efter avslutad kurs ska den studerande ha färdigheter i att

– Tillämpa grundläggande principer inom elektroteknik och elinstallationer i praktiska situationer

– Beräkna och dimensionera komponenter och utrustning inom elkraftsystemet

– Sätta upp och flytta ljusarmaturer samt inkoppla olika belysningsstyrningar

– Fast ansluta och losskoppla elapparater

– Förstå och tolka ritningar och elscheman

– Utföra kontroll före ibruktagning och isolationsmätning

– Hantera säkerhetsaspekter vid elinstallationer och utföra arbete på ett säkert sätt

– Tillämpa kunskaper om lagar, regler, föreskrifter och standarder inom elbranschen

– Förstå och hantera elkvalitet och dess betydelse i elsystemet.

Information

Fristående kurs: Elutbildning B-auktorisation
Antal dagar: 12 heldagar
Plats: Fastighetsakademin, J A Wettergrensg. 14, Västra Frölunda
Info: Kontakta Dennis Hultman vid frågor, 0705 - 45 90 88
Anmälan fristående kurser

Har du några frågor eller funderingar?

Ring oss på 031-734 11 60 eller mejla info@fastighetsakademin.se