Hyresrätt

Kursens syfte och mål

Den studerande ska få avancerade kunskaper om rättsregler avseende hyra av

bostadslägenheter och lokaler enligt 12 kapitlet i Jordabalken samt rättsregler avseende

hyresförhandlingslagen och som styr det kollektiva förhandlingssystemet.

Kunskaperna ska leda till att den studerande ska kunna bedöma rättigheter och skyldigheter

avseende nyttjanderätt till fast egendom och särskilt vid upplåtelse av bostäder och lokaler.

Vidare ska den studerande ska ha mycket ingående kunskaper om det kollektiva

hyressättningssystemet.

 

Efter avslutad kurs ska den studerande ha kunskaper om

– gränsdragning mot andra typer av upplåtelseformer samt mellan bostads- och lokalhyra

– lättillgängliga rättskällor som lagtext, rättsfall och litteratur för att lösa enklare juridiska

problem inom hyresrättens område

– regler rörande besittningsskydd och indirekt besittningsskydd

– regler för avtalets ingående, avtalstider och uppsägning

– hyresförhandling och hyressättning för lokaler samt det kollektiva hyressättningssystemet

och bruksvärdessystemet för bostadslägenheter

– regler rörande hyresvärdens och hyresgästens rättigheter respektive skyldigheter

lägenhetens skick samt regler rörande hyresnedsättning och skadestånd

– regler rörande hyresgästinflytande vid upplåtelse av bostadslägenheter

– regler rörande överlåtelse av lägenhet samt upplåtelse i andrahand

– förfarandet vid hyresrättsliga tvister

 

Efter avslutad kurs ska den studerande ha färdigheter i att

– på ett tillfredsställande sätt identifiera och lösa enklare problemställningar inom

hyresrättens område genom att självständigt söka och tolka grundläggande rättskällor samt i

skrift föreslå och formulera lösningar

– anpassa och utveckla verksamheten utifrån gällande regler och rättstillämpning.

 

Tillfällen 2023 kl. 16-19:

 1. 24 oktober

 2. 26 oktober

 3. 31 oktober

 4. 2 november

 5. 7 november

 6. 9 november

 7. 14 november

 8. 16 november

 9. 21 november

 10. 23 november

 11. 28 november

 12. 30 november

Information

Fristående kurs: Hyresrätt
Antal tillfällen: 12 tillfällen à 3 h
Plats: Fastighetsakademin, J A Wettergrensg. 14, Västra Frölunda
Pris: 15 600 kr
Start: Oktober 2023
Info: Kontakta Dennis Hultman vid frågor, 0705 - 45 90 88
Anmälan fristående kurser

Har du några frågor eller funderingar?

Ring oss på 031-734 11 60 eller mejla info@fastighetsakademin.se