Entreprenadrätt

Kursen är för dig som kommer i kontakt med entreprenadsrättsliga frågeställningar i ditt arbete.

 

Kursens mål

I kursen kommer du att få kunskaper i upphandling av entreprenader. Du kommer även att få kunskap om konsultavtal inom fastighets-/byggbranschen, olika upphandlings- och entreprenadformer jämte användningsområden och bestämmelser. Efter kursen kan du upphandla konsulter och general- och totalentreprenader avseende om- och tillbyggnader. Du kommer även kunna biträda vid upphandling avseende nyproduktion av byggnader.

 

Efter avslutad kurs har du kunskaper om

 • – termer och begrepp inom upphandling och entreprenader

 • – olika upphandlingsformer

 • – olika entreprenadformer

 • – olika entreprenadavtal

 • – olika standardavtal och dess bestämmelser.

 

Efter avslutad kurs har du färdigheter i att

 •  – upprätta förfrågningsunderlag

 • – tolka och värdera anbud utifrån förfrågningsunderlag

 • – medverka till avtalsskrivning vid upphandling av konsulttjänster och entreprenader

 • – bevaka att upphandlad entreprenad fullföljs i enlighet med gällande avtal, lagstiftning, förordningar och föreskrifter

 • – bistå vid möten inför, under och efter entreprenadens genomförande.

 

Heldagar:

 1. 10 – 11 & 18 sept

Samtliga tillfällen 2024 kl. 16-19:

 1. 26 nov

 2. 28 nov

 3. 3 dec

 4. 5 dec

 5. 10 dec

 6. 12 dec

 7. 17 dec

 8. 19 dec

Information

Fristående kurs: Entreprenadrätt
Alternativ 1: 8 tillfällen à 3 h
Alternativ 2: 3 heldagar, 10 - 11 & 18 sept
Alternativ 3: Skräddarsytt för ditt företag
Pris: 13 160 kr
FABUR-pris: 11 190 kr
Plats: Fastighetsakademin, J A Wettergrensg. 14, Västra Frölunda
Info: Kontakta Dennis Hultman vid frågor, 0705 - 45 90 88
Anmäl dig idag!

Google-recensioner

Spana in alla Google-recensioner

Har du några frågor eller funderingar?

Ring oss på 031-734 11 60 eller mejla info@fastighetsakademin.se