Entreprenadrätt

Kursens syfte och mål

Den studerande ska få kunskaper i upphandling av entreprenader. Den studerande ska få kunskap om konsultavtal inom fastighets-/byggbranschen, olika upphandlings- och entreprenadformer jämte användningsområden och bestämmelser. Kunskaperna ska leda till att den studerande kan upphandla konsulter och general- och totalentreprenader avseende om- och tillbyggnader. Den studerande ska även kunna biträda vid upphandling avseende nyproduktion av byggnader.

 

Efter avslutad kurs ska den studerande ha kunskaper om

 • – termer och begrepp inom upphandling och entreprenader

 • – olika upphandlingsformer

 • – olika entreprenadformer

 • – olika entreprenadavtal

 • – olika standardavtal och dess bestämmelser.

 

Efter avslutad kurs ska den studerande ha färdigheter i att

 •  – upprätta förfrågningsunderlag

 • – tolka och värdera anbud utifrån förfrågningsunderlag

 • – medverka till avtalsskrivning vid upphandling av konsulttjänster och entreprenader

 • – bevaka att upphandlad entreprenad fullföljs i enlighet med gällande avtal, lagstiftning, förordningar och föreskrifter

 • – bistå vid möten inför, under och efter entreprenadens genomförande.

 

Samtliga tillfällen 2023 kl. 16-19:

 1. 5 dec

 2. 7 dec

 3. 12 dec

 4. 14 dec

 5. 19 dec

 6. 21 dec

Information

Fristående kurs: Entreprenadrätt
Antal tillfällen: 6 tillfällen à 3 h
Pris: 7 800 kr
Plats: Fastighetsakademin, J A Wettergrensg. 14, Västra Frölunda
Start: December 2023
Info: Kontakta Dennis Hultman vid frågor, 0705 - 45 90 88
Anmälan fristående kurser

Har du några frågor eller funderingar?

Ring oss på 031-734 11 60 eller mejla info@fastighetsakademin.se