YH-kurs Energioptimering och -effektivisering

Kort YH-kurs 12 veckor 30 Yh-poäng
Bidra till en hållbar utveckling som student på Fastighetsakademin Distans
Fastighetsakademin handplockar lärare direkt från fastighetsbranschen Studieperiod: 1 oktober - 19 december

Antagningsfrågor:

Tel: 031- 734 11 60

Distans + Kostnadsfri + CSN
Identifiera problem i tekniska system på Fastighetsakademin

Minska energianvändningen drastiskt

Med vår kurs lär du dig  identifiera, planera och genomföra energibesparande och energieffektiviserande åtgärder. Anmäl dig nu och fördjupa dina kunskaper inom energikartläggning och energioptimerande åtgärder.

Just nu har fastighetsbranschen ett slukande behov av nya medarbetare. Utbilda dig på Fastighetsakademin.

Öka driftnettot

Med kunskap inom styr- och reglersystem kan man minska onödigt slöseri med resurser, lära sig identifiera energibesparande och energieffektiviserande åtgärder och därigenom öka driftnettot.

96 % anställning vid examen

För en mer hållbar framtid

Genom att upprätthålla en energieffektiv fastighetsdrift kan fastighetsbranschen minska den negativa miljöpåverkan. Med nyförvärvade kunskaper kan du sedan identifiera vilka åtgärder som är nödvändiga för en hållbar fastighetsdrift.

Om utbildningen

Bli en nyckelspelare: Med färdigheter inom energioptimering och -effektivisering kan du kraftigt reducera energikostnader, öka hållbarheten och nå klimatmålen.

 

Vill du vara med och göra en verklig skillnad för miljön och samtidigt vara en eftertraktad resurs inom energieffektivisering? Då är vår korta YH-kurs inom Energioptimering och -effektivisering det perfekta valet för dig! Med ett akut behov av att minska energianvändningen i fastighetsbranschen är det nu viktigare än någonsin att utbilda sig inom området.

 

För att Sverige ska kunna nå sina klimatmål och skapa ett mer hållbart samhälle måste fastighetsbranschen drastiskt minska sin energianvändning. Detta kräver fler kompetenta medarbetare som kan kartlägga, optimera och effektivisera energianvändningen. I Västsverige finns ett akut behov av ytterligare 500 sakkunniga med denna specialiserade kunskap. Är du redo att ta del i denna viktiga omställning?

 

Denna kurs passar dig som

Vår kurs i Energioptimering och -effektivisering pågår under 12 veckor, men lektionspass förmiddagar tisdagar och torsdagar. Totalt 30 YH-poäng som du kan ta del av när det passar dig då samtliga lektionspass spelas in. Med dessa i bagaget har du efterfrågad och användbar kunskap för att kunna bidra till energibesparingar och ett ökat driftnetto. Oavsett om du är ny i branschen eller en erfaren yrkesverksam, kommer denna kurs att ge dig verktygen och kunskaperna för att ta ditt arbete inom energioptimering till nästa nivå.

 

Efter kursen kommer du att känna dig trygg med att:

Energioptimering: Minska energiförbrukningen och öka effektiviteten i fastigheter.

Energibalans: Förstå energiflöden och identifiera förbättringsområden.

Styrsystem: Utforska och förstå moderna styr- och reglersystem.

AI-Styrning: Integrera AI för att optimera energianvändningen.

Inomhusklimat: Implementera energibesparande åtgärder utan att försämra komforten.

Ständig förbättring: Använda metoder för kontinuerligt förbättringsarbete.

Lagstiftning: Hålla dig uppdaterad med senaste lagkraven inom energioptimering.

 

Du kommer också ha praktiska färdigheter för att:

Identifiera åtgärder: Upptäcka smarta energibesparande lösningar.

Genomföra energikartläggningar: Planera och utföra detaljerade energianalyser.

Beräkna energianvändning: Exakt räkna ut byggnaders energianvändning och primärenergital.

Upprätta LCC-kalkyler: Skapa livscykelkostnadskalkyler för ekonomisk bedömning.

Säkerställa effektiv drift: Driva fastigheter energieffektivt.

Kommunicera åtgärder: Dokumentera och tydligt kommunicera energibesparande åtgärder.

 

Information

Ansökan: Är öppen
Längd: V. 40 - 52, kl. 9 - 12 tisdagar och torsdagar
Studieform: Distans
Nästa start: 1 oktober 2024
Studietakt: Halvfart, 50%
YH-poäng: 30 YH-poäng
Plats: På Fastighetsakademin
Adress: J A Wettergrens gata 14, Västra Frölunda
Avgift: Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till studiestöd från CSN.
Ansök idag!

Detaljer

Behörighet

Du är behörig att ansöka till kursen i Energioptimering  och -effektivisering: 

 

Vi söker dig med minst 1 års yrkeserfarenhet inom tekniska system i fastigheter, exempelvis som energitekniker, fastighetstekniker, drifttekniker, teknisk förvaltare, installationstekniker eller liknande roller inom fastighetsbranschen och installationsbranschen eller närliggande bransch. Är du tveksam gällande behörighet hör av dig till oss.

 

Denna kurs är skräddarsydd för dig som vill jobba med energioptimering och -effektivisering. Med den snabba tekniska utvecklingen inom området, är det avgörande att ha erfarenhet av arbete med tekniska system i fastigheter eller motsvarande, samt en grundläggande kompetens inom fastighetsteknik och energihantering, för att kunna tillgodogöra sig kursen och nå de uppsatta lärandemålen.

 

Kursen syftar till att ge deltagarna de senaste kunskaperna och färdigheterna inom energioptimering och -effektivisering, för att effektivt kunna arbeta mot minskad energianvändning.

Ansökan

Så här ansöker du:

 

  1. Besök vår hemsida:

Gå till fastighetsakademin.se och klicka på ”Ansök idag” för önskad utbildning.

  1. Skapa din ansökan:

Du kommer att skickas vidare till yh-antagning.se och kan där skapa en ansökan.

  1. Lämna in ansökan:

Skicka in ansökan även om du saknar vissa handlingar. Du får påminnelser om att komplettera.

  1. Beskriv yrkeserfarenhet :

  Anmäl dig på yh-antagning.se under ”Händelser”. Formuläret görs digitalt och är till för att bekräfta och beskriva din yrkeserfarenhet.

  1. Skicka in formuläret:

Ansökan är färdig.

Kostnadsfri och CSN-berättigad

Utbildningen är helt kostnadsfri. Dessutom är utbildningen CSN-berättigad, vilket innebär att du kan få både lån och stöd från Centrala Studiestödsnämnden (CSN).

”Vi är i ständigt behov av medarbetare med den senaste tekniska kunskapen i avseende att energieffektivisera och optimera befintliga system och vi är därför positiva till denna vidareutbildning för våra medarbetare.”

Martin Jansmyr, Västfastigheter.

arrow

Kontakta oss!

Har du några frågor eller funderingar?

Ring oss på 031-734 11 60 eller mejla info@fastighetsakademin.se