Fastighetsvärdering

Kursens mål och syfte

Den studerande ska få kunskaper i fastighetsekonomi med inriktning mot

fastighetsföretag och fastighetsföretagande. Kursen ska ge kunskaper om metoder och modeller inom fastighetsekonomin. Kunskaperna ska leda till att den studerande kan bedöma sannolika ekonomiska värden avseende fastigheter, kassaflödes- och nyckeltalsanalyser.

 

Efter avslutad kurs ska den studerande ha kunskaper om

– fastighetsekonomiska begrepp

– modeller som ligger till grund för fastighetsutveckling och fastighetsvärdering

– göra ett fastighetsekonomiskt övervägande utifrån nyckeltalsanalyser.

 

Efter avslutad kurs ska den studerande ha färdigheter i att

– självständigt kunna beräkna sannolika fastighetsvärden.

 

Samtliga tillfällen 2023 kl. 16-19:

  1. 25 september

  2. 27 september

  3. 2 oktober

  4. 4 oktober

  5. 9 oktober

  6. 11 oktober

  7. 16 oktober

  8. 18 oktober

Information

Fristående kurs: Fastighetsvärdering
Antal tillfällen: 8 tillfällen à 3 h
Pris : 10 400 kr
Plats : Fastighetsakademin, J A Wettergrensg. 14, Västra Frölunda
Start: September 2023
Info: Kontakta Dennis Hultman vid frågor, 0705 - 45 90 88
Anmälan fristående kurser

Har du några frågor eller funderingar?

Ring oss på 031-734 11 60 eller mejla info@fastighetsakademin.se