Teknikpaket

Teknikpaket

Teknikpaketet innehåller det du behöver veta om ventilation- och värmesystem samt energieffektivisering.

Inom Teknikpaketet finns flera områden att fördjupa sig inom. De mest grundläggande kurserna är Byggnadsteknik och -fysik samt Installationsteknik. I kursen Byggnadsteknik och -fysik får du kunskaper om hur byggnader rent allmänt är konstruerade, hur fukt påverkar byggnader (flertalet skador i byggnader är fuktrelaterade) och hur du fastställer effekt- och energibehov för byggnader. I kursen Installationsteknik får du kunskaper om ventilations- och värmesystems uppbyggnad och funktion samt inneklimatets betydelse ur flera aspekter; bl.a. samhällskrav, brukarna, miljö och ekonomi. Både kursen Byggnadsteknik och -fysik och kursen Installationsteknik innefattar förslag på lämpliga energieffektiviserande åtgärderDessa två kurser utgör basen och grunden i teknikblocket.

 

Som nästa steg föreslår vi kursen Kyl- och värmepumpsteknik. Här får du kunskaper om kylanläggningars och värmepumpars uppbyggnad och funktion. När du kommit så här långt in i teknikens spännande värld kan du fortsätta med kursen Underhållsteknik där du får kunskaper om livstidskostnadscykler, akut, felavhjälpande och planerat underhåll och inte minst hur ett välplanerat och genomfört underhåll, på lång sikt, påverkar ekonomin på ett positivt sätt.

 

Som final rekommenderar vi kursen Energioptimering och -effektivisering. Här knyter vi ihop säcken med kunskaper för att kunna energioptimera byggnader och minska energianvändningen.

Information

Ansökan: Ansökan är öppen
Studieform: På plats
Plats: På Fastighetsakademin
Adress: J A Wettergrensgata 14, Västra Frölunda
Intresseanmälan företagsanpassade utbildningar

Kursöversikt

Byggnadsteknik och -fysik

Kursen innehåller avancerade kunskaper om byggnadsteknik, dimensioneringsprinciper avseende värme, fukt, brand och laster. Du får även mycket goda kunskaper i byggnadstekniska förlopp, särskilt vad gäller värme- och fukttransport. Efter avslutad kurs har du kunskaper om fastställande av effekt- och energibehov för en byggnad. Kunskaperna ska leda till förståelse för hur byggnader är konstruerade och vilka krav som ställs med hänsyn taget till bärighet, energianvändning, tillgänglighet, brandskydd, fuktproblematik och miljöpåverkan. Vidare ska du kunna analysera och föreslå åtgärder avseende byggnadsfysikaliska problem med hänsyn taget till brukare, verksamhet, miljöaspekter och ekonomiska faktorer.

Installationsteknik

Kursen rymmer avancerade kunskaper om inneklimatets betydelse för brukare och byggnad med hänsyn taget till miljö-, hälso- och energiaspekter, ekonomiska faktorer samt myndigheters föreskrifter. Kursen ska vidare ge gedigna kunskaper om värme- och ventilationssystemens uppbyggnad, funktion, underhåll och drift samt allmänna kunskaper om kylsystemens uppbyggnad, funktion, underhåll och drift. Kursen behandlar översiktligt även sanitetssystem. Kunskaperna ska leda till att du självständigt ska kunna säkerställa att installerade system uppfyller kraven avseende en god kvalitet på inomhusklimatet.

Kyl- och värmepumpsteknik

Kursen ger djupa kunskaper om kylsystemens uppbyggnad och funktion samt djupa kunskaper om drift och underhåll av kyl- och värmepumpanläggningar med hänsyn till främst miljö-, hälso- och energiaspekter, myndigheters nationella och internationella föreskrifter samt ekonomiska faktorer. Kursen bygger på tidigare kurser – Byggnadsteknik och -fysik samt Installationsteknik. Kunskaperna ska leda till att du kan tillse att kyl- och värmepumpsaggregat underhålls i enighet med gällande föreskrifter, samt kunna felsöka och optimera kyl- och värmepumpsaggregat med deras kringutrustning avseende energianvändning, miljö, säkerhet och ekonomi.

Underhållsteknik

Kursen ger fördjupade kunskaper om livstidskostnadscykler, akut och förebyggande underhåll, besiktningsteknik, drift- och funktionssäkerhet inom fastighetsbranschen. Du ska även få kunskaper om drift- och underhållsinstruktioner och hur dessa tolkas och används. Underhållsekonomi är en viktig del i planeringen av underhållsarbetet och berörs därför inom ramen för kursen. Kunskaperna ska leda till att du kan besiktiga och bedöma underhållsbehov samt upprätta underhållsplaner med hänsyn tagen till teknisk och ekonomisk livslängd och miljöpåverkan.

Energioptimering och -effektivisering

Du ska få avancerade kunskaper avseende energioptimering och – effektivisering av byggnader. Kursen ger mycket goda kunskaper i att, med hänsyn till miljöaspekter och investeringsalternativ, självständigt genomföra optimerings- och effektiviseringsåtgärder för att minska byggnadernas energianvändning och miljöpåverkan.

Har du några frågor eller funderingar?

Ring oss på 031-734 11 60 eller mejla info@fastighetsakademin.se